BIURO WYCEN I NADZORÓW "PRO-TECH" istnieje od roku 1986.
Obecnie zajmujemy się:

 • sporządzeniem audytów i certyfikatów energetycznych
 • doradztwem i analizą opłacalności inwestycji developerskich (badanie opłacalności inwestowania w konkretne nieruchomości, tereny i grunty)
 • sporządzeniem ZZK (wycena zadań inwestycyjnych)
 • przygotowaniem inwestycji (wnioski dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowana terenu, pozwolenia na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót)
 • przygotowaniem i sporządzaniem dokumentacji technicznej inwestycji (projektowanie i kompletowanie dokumentacji technicznej, sporządzanie kosztorysów inwestorskich)
 • przygotowaniem przetargów na wykonanie zadań inwestycyjnych (sporządzanie SIWZ, Specyfikacji Technicznych, planów BIOS, sporządzanie kosztorysów ofertowych)
 • sporządzaniem harmonogramów realizacji zadania inwestycyjnego (rzeczowo-finansowych)
 • wyceną robót budowlanych (rozliczenie inwestycji)
 • nadzorem i odbiorem robót budowlanych (kompletowanie dokumentów odbiorowych, przygotowaniem wniosków o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów)
 • sporządzaniem inwentaryzacji budowlanych
 • zakładaniem i uaktualnianiem ksiąg obiektów oraz przeprowadzaniem okresowych kontroli obiektów budowlanych
 • sporządzaniem opinii i ekspertyz technicznych obiektów budowlanych

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.

Dzwig